DVD ՄԻՒՌՈՆՕՐՀՆԷՔ (Blessing of Holy Muron in Antelias)

DVD ՄԻՒՌՈՆՕՐՀՆԷՔ (Blessing of Holy Muron in Antelias)

$4.00

SKU: 1788 Category:
Product ID: 2168

Description

18 Յուլիս 2015
Սուրբ Միւռոնի Օրհնութիւն Պիքֆայայի մէջ ձեռամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի
Blessing of Holy Muron in Antelias,
by His Holiness Aram I
18 July 2015
Phone: 961-4-410001
Fax: 961-4-419724
P.O. Box: 70 317
Antelias, Lebanon